Näin onnistunut kotisivuprojekti etenee - 6 vaihetta

Hyödynnä SMART-mallia….

Tavoitteiden asettaminen onnistuu helposti esimerkiksi SMART- kriteerien avulla. SMART- kriteerit käytetään tavoitteiden laadun määrittämiseen. SMART- malli kertoo, ovatko tavoitteet selkeitä, mitattavissa olevia, saavutettavissa olevia, relevantteja ja aikataulutettuja.

verkkosivut

Haluaisitko selkeät, upeat kotisivut yrityksellesi, mutta et tiedä mistä aloittaa? Jatka lukemista, tässä blogikirjoituksessa käymme läpi 6 tärkeää vaihetta onnistuneen kotisivun toteuttamiseen.

Kotisivut ovat lähes välttämättömiä mille tahansa yritykselle tänä päivänä, koska ihmiset etsivät yleensä palveluita, tuotteita ja tietoa netistä. Lisäksi hyvin tehdyt kotisivut ovat paras myyntityökalu, joka houkuttelee asiakkaita, antaa asiakkaille hyvän kokemuksen ja lisää myyntiä.

Hyvin tehdyt, myyvät kotisivut esittelevät selkeästi mitä yritys tarjoaa ja kotisivuilla on helppo navigoida. Kotisivut ovat aina auki, joten kotisivujen avulla voit palvella asiakkaita vuorokauden ympäri.

Kotisivuprojekti aloitetaan tarvekartoituksella, ja määrittämällä tavoitteet kotisivujen suhteen. On tärkeää aloittaa näistä, koska kotisivujen rakenne ja sisältö riippuu siitä millaisia tarpeita ja tavoitteita yritykselläsi on. Mikä on asiakkaan ongelma, ja minkälaista ratkaisua ongelmaan yritykselläsi on tarjota asiakkaalle?

SMART- mallin mukaan hyvä tavoite on: 

Selkeä – tavoite on tarkasti määritelty.
Mitattavissa – tavoite on konkreettisesti mitattavissa. Mittarin avulla mitataan onnistumisen tason.
Aikaan sidottu – tavoite on aikataulutettu. Ilman aikataulua on olemassa riski, että tavoitetta ei koskaan saavuteta.
Realistinen – tavoite on oikeasti toteutettavissa.
Tarpeellinen – tavoite on relevantti, ja tavoitteen lopputulos on tarpeellinen.

Määritä kohderyhmä ostajapersoonien avulla

On hyvä määrittää kohderyhmä kotisivuprojektin alussa, vaikka se olisi jo tehty aikaisemmin. Kun tunnet asiakkaidesi ja olet tietoinen heidän tarpeistaan, on paljon todennäköisempää, että tavoitat oikean kohderyhmän. Voit määrittää kohderyhmäsi luomalla ostajapersoonia. Ostajapersoonien avulla opit tuntemaan asiakkaidesi, ja voit rakentaa markkinointistrategian heidän tarpeiden mukaisesti. Lisäksi on helpompi kuvitella miten asiakkaat ajattelevat ostajapersoonien avulla.

Kysymällä itseltäsi esimerkiksi nämä kysymykset voit myös määritellä kohderyhmäsi helposti: Ketä haluat tavoitella kotisivuillasi? Kuka kuuluu kohderyhmään? Miksi he ovat kiinnostuneita tuotteistasi tai palveluistasi?

Jos yrityksesi myy esimerkiksi urheilukelloja, tai aktiivisuuskelloja, joissa on askelmittari, sykemittari, uniseuranta ja GPS-ominaisuus, Oona Ostajapersoona on hyvä esimerkki ostajapersoonasta jonka avulla voit määrittää kohderyhmäsi.

verkkosivuprojekti

Kohderyhmän määrittäminen auttaa sisältöjen tekemisessä, ja helpottaa sisällöntuotantoa, kun tiedät keille puhut ja mistä he ovat kiinnostuneita. Laadukas sisältö kotisivuilla on erityisen tärkeä yritykselle, koska hyvällä sisällöllä kasvatat asiakkaan luottamuksen ja samalla yritys saa näkyvyyttä.

2. Suunnittelu

“Hyvin suunniteltu projekti on puoliksi jo tehty” on syystäkin suosittu lausahdus. Kotisivuprojektiin kannattaa varata reilusti resursseja, koska onnistunut kotisivuprojekti voi kestää jopa useita kuukausia. Suunnittelun alkuvaiheessa on hyvä miettiä, mihin kannattaa panostaa eniten. Arvokas sisältö houkuttelee asiakkaita kotisivulle, joten sisältöön kannattaa ehdottomasti panostaa. Toki ulkonäkökin on tärkeä asia, mutta kauniilla designilla ei tee paljon, jos ei ole hyvää ja asiaankuuluvaa sisältöä kotisivuilla.

UX ja UI designin avulla voi luoda sekä arvokasta sisältöä että kauniin ulkonäön kotisivuille. UX (User Experience) design tarkoittaa käyttökokemus, ja kertoo kuinka saada kotisivuista mahdollisimman käyttäjäystävällisiä ja helppokäyttöisiä. Miten kotisivut toimivat teknisesti? UI (User Interface) tarkoittaa käyttöliittymä, ja kertoo visuaalisesta kokemuksesta. Miltä kotisivut näyttäisivät? UX ja UI design täydentävät toisiaan ja yhdessä ne muodostavat pohjan käyttäjäystävällisille ja kauneille kotisivuille.

Kotisivujen ulkoasun suunnittelussa pitää miettiä olemassa olevaa brändiä; minkälainen on värimaailma, miltä logo näyttää, ja minkälaisia fontteja pitäisi käyttää? Etusivu on erittäin tärkeä, koska ensivaikutelma määrittää minkälaisen kuvan kävijä saa yrityksestä. Etusivun on oltava selkeä, jotta kävijä saa ammattimaisen kuvan. Yksinkertainen design kotisivuilla ei ole vain nopeasti latautuva, kaunis ja herättää kävijän luottamuksen, se sopii hyvin myös yksinkertaiseen värimaailmaan.

Myös kotisivujen rakenne on tärkeä osa projektin suunnittelua. Kotisivuja kannattaa rakentaa niin, että kaikki oleellinen tieto on helposti löydettävissä ilman että asiakkaan tarvitsee etsiä. On hyvä pohtia, miltä asiakkaan ostopolku näyttää. Miten autetaan asiakasta löytämään etsimänsä tuote tai palvelu ja miten vierailu päättyy toivottuun toimintoon? Kuvittele, että asiakas on menossa kauppaan, mutta jo sekavan tuulikaapin kohdalla asiakas hämmentyy eikä ymmärrä minne mennä. Asiakas menee todennäköisesti toiseen kauppaan. On hyvä optimoida ostopolku ja poistaa mahdolliset esteet, jotta asiakkaan on mahdollisimman helppo seurata ostopolkua päätyyn asti. 

Suunnitteluvaiheessa on hyvä tehdä avainsanatutkimuksen ja/tai hakutermitutkimuksen, jotta saadaan selville mitä avainsanoja asiakkaat käyttävät etsiessään jotain netistä. Sisältösuunnitelman laatiessa kannattaa miettiä mitä halutaan kertoa ja millä tavalla. Miksi? Avainsanatutkimuksen avulla voidaan tehdä löydöksiä, jotka ohjaavat sisällöntuotantoa. Haven Porvoolla on käytössään markkinoiden yksi johtavista SEO- työkaluista Ahrefs, jolla voi helposti mm. seurata ja tutkia avainsanoja avainsanatutkimus työkalujen avulla, hallita hakukoneoptimointia ja linkkejä, ja tehdä kilpailuanalyysiä. 

simolin

3. Tekninen toteutus

Kotisivujen teknisen toteutuksen ensimmäinen askel on kotisivualustan valinta. On tärkeää, että valittu alusta vastaa kotisivujen tavoitteita. Jos tavoite on, että asiakas tekisi ostoksen, tee ostopolusta selkeä. WordPress on erittäin hyvä ja monipuolinen alusta, jolla pystyy luomaan esimerkiksi kotisivut, verkkokaupan, portfolion ja blogin yritykselle. WordPress on todella suosittu, koska se sopii melkein kaikkien tarpeisiin ja on helppokäyttöinen. WordPressin verkkokauppa-alusta WooCommerce on suosituin verkkokauppa-alusta jo viidettä vuotta peräkkäin, ja 19% verkkokauppiaista käyttävät WooCommercea PayTrail verkkokauppa-alusta raportin 2021 mukaan. WooCommercen käyttäjistä 37% käyttävät alustaa muokattavuuden takia, 27% monipuolisuuden takia, ja 39% omiin tarpeisiinsa soveltuvuuden takia.

​​Tuore ja hyvin toteutettu WordPress- sivusto on erittäin tehokas ja on loistava kanava asiakashankintaan. Uusia ainutlaatuisia kotisivuja voidaan suunnitella ja rakentaa asiakkaan tarpeiden ja tavoitteiden mukaan WordPressin avulla. (Sisäinen linkitys tälle sivulle? https://havenporvoo.fi/palvelut/wordpress-kotisivut-yritykselle/)

Alustan lisäksi tarvitset erilaisia työkaluja kotisivun tueksi. Työkalut mahdollistavat mm. markkinoinnin ja kotisivun liikenteen mittaamisen, ja potentiaalien asiakkaiden hankinta. Jos yrityksesi myy esimerkiksi ajanvarauksia, hyödyt ajanvarausjärjestelmästä, joka on saatavilla lisäosana.

WordPress taipuu luontevasti kaiken kokoisille näytöille sopiviksi. Monella toimialalla sivusto kannattaa jopa suunnitella mobile- first ajattelulla, jolloin keskitytään ensisijaisesti mobiilikokemuksen optimoiseen. Perinteisesti mobiiliversio on tehty vasta pöytäkoneversion jälkeen, mutta nykytrendi, jossa sivustoja selataan yli 65 % mobiililaitteella, on alkanut muuttamaan prioriteetteja.

4. Hakukoneoptimointi

Hakukoneoptimoinnin avulla kehitämme kotisivujen näkyvyyden hakukoneissa, kuten esimerkiksi Googlessa. Hakukoneoptimoinnin tavoitteena on kasvattaa kotisivuille tulevaa liikennettä ja sen laatua. Laadukkailla kotisivuilla ja sisällöllä varmistetaan, että Googlen botit löytävät kotisivun kaikki sisällöt, jotta Google osaa suositella sivustosi sisältöä etusivulle.

Tärkeitä osia hakukoneoptimoinnissa ovat kotisivujen sisällön optimointi sekä ulkoinen optimointi, eli on-page ja off-page hakukoneoptimointi. On-page optimoinnin tavoitteena on saada kotisivu vastaamaan kävijän Google- hakua mahdollisimman hyvin. On-page optimoinnissa onnistut käyttämällä selkeitä otsikoita, tarkistamalla että otsikosta, URL-osoitteesta sekä kuvateksteistä löytyy avainsanoja, käyttämällä sisäistä linkitystä ja tekemällä laskeutumissivuista selkeitä.

Kun puhutaan off-page optimoinnista puhutaan kotisivun luotettavuudesta ja bränditietoisuudesta. Off-page optimoinnilla tarkoitetaan siis toimintoja kotisivun ulkopuolella, kuten ”backlinkit”, jotka ovat linkit yhdestä verkkosivusta toiseen verkkosivuun. ”Backlinkkien” avulla kotisivu saa näkyvyyttä, ja hakukoneet määrittävät kotisivun luotettavuutta. “Backlinkkejä” voidaan luoda linkinrakentamissuunnitelmalla.

Linkinrakentamissuunnitelmalla tarkoitetaan tekniikoita, millä yritetään saada muita verkkosivustoja linkittämään omilleen kotisivuilleen. Hyvä tekniikka on tuottaa sisältöä, johon muut sivustot haluavat linkittää, tai tuottamalla sisältöä esimerkiksi toiseen sivustoon, jolloin voit linkittää omalle sivustolle. Linkkejä voi myös ostaa.

5. Julkaisu

Kun kotisivut ovat valmiita, niitä testataan ja kommentoidaan, jonka jälkeen kotisivuja vielä kehitetään. Kotisivujen kaikki sivut ja koko toiminta kannattaa testata huolellisesti, jotta sivusto toimii suunnitellusti. Työn tilaaja saa perusteellisen koulutuksen kotisivujen teknisestä toiminnasta ja sen päivittämisestä, jotta hän osaa syöttää sisältöä kotisivuille myös itse. Palvelut kuten kotisivujen varmuuskopiointi, WordPress- julkaisujärjestelmän, kotisivujen teeman ja lisäosien päivittäminen ovat kuitenkin saatavilla.

Testauksen ja lopullisen hyväksynnän jälkeen kotisivut julkaistaan. Kun kotisivut ovat julkaistu, halutaan tietenkin saada mahdollisimman paljon näkyvyyttä ja liikennettä uusille kotisivuille. Tehokkaita keinoja näkyvyyden ja liikenteen saamiseksi ovat esimerkiksi hakukoneoptimoinnin kehittäminen ja mainonta some-kanavissa kuten Facebook, Instagram ja LinkedIn.

aquavisio

6. Ylläpito ja jatkokehitys

Hyvät kotisivut vaatii ylläpitoa ja päivittämistä, jotta niiden avulla voidaan kehittää yrityksen myyntiä. WordPress kotisivu toimii parhaiten, kun sitä ylläpidetään. Sisällön lisäksi kannattaa tehdä myös tekniset päivitykset.

Kotisivujen julkaisun jälkeen on hyvä analysoida ja seurata mikä toimii kotisivuilla ja mikä ei jatkokehitystä varten. Jatkokehityksen tarkoitus on kehittää ja parantaa käyttäjäkokemuksen kotisivuilla, ja kehitystyö ei lopu ikinä. Kuten kaikissa projekteissa, on tärkeää palata takaisin alussa asetettuihin tavoitteisiin. Saavutettiinko tavoitteet? Voisiko jotain parantaa tai kehittää, mitä? Sitä varten tavoitteet on asetettu, että niihin voi palata projektin lopussa.

Lopputuloksena on uudet tehokkaat ja houkuttelevat kotisivut, jotka erottuvat kilpailijoiden sivuista sekä visuaalisesti että teknisesti. Kotisivut löytyvät helposti hakukoneista, ja näyttävät hyvältä kaikilla laitteilla.